CAMPING GLOW

 

camping low és una investigació  en procés al voltant de com el cos es converteix en cosa i com les coses es converteixen en cossos. Quines agències es possibiliten des d’aquest desplaçament/posicionament? Quina materialitat habita l’espai, quina és la transgressió? On s’ubica i com transforma? Utilitzo allò “camp”, per desplegar una nova sensibilitat que s’auto genera en present continu (-ing). En el llindar del present confluirà el desig de mobilitzar la percepció d’immobilitat dels objectes i el moviment invers d’interrupció de la continuïtat del devenir de l’acció per tal de detectar des de la diferència i la fricció del moviment i no moviment del cos / de les coses. M’interessa fer present el present.

Quedar-me en la superfície per tal d’entendre el cos en profunditat. Entenc CAMPING GLOW com un espai on ser susceptibles al poder de les coses, a la seva vitalitat i a la seva capacitat d’afectar-se i afectar-nos.

És a dir, el cos / la cosa no com a un signe per a interpretar sinó com una escletxa cap a la no significació, cap a l’afecte. Posant al mateix nivell allò humà -el meu cos- amb allò no humà -objectes, materials, etc- i experimentant amb generar un espai d’agència compartida.

Co-produit per La Poderosa amb Marina Colomina.

Advertisements